Kundnöjdhet

Adolf Fredriks Fysiocenter gör årsvis en utvärdering av verksamheten. Genom att skicka ut enkäter där våra kunder får göra en bedömning av de olika områdena av vår verksamhet strävar vi efter att hela tiden bli bättre och öka trivseln för våra kunder. HÄR SER MAN UTFALLET AV 2015 Q3 ENKÄT (PDF) Vi har använt oss av en femgradig skala där 1 markerar mycket dålig upp till 5 som markerar mycket bra.

Vi har haft en positiv trend i ett flertal av kategorierna där vi ligger mycket högt i ”Lyhördhet & närvaro”, ”terapeutens yrkeskompetens” samt ”hjälpen du fått”. Vi bedöms mycket högt vilket vi tycker är oerhört glädjande eftersom det är viktiga parametrar i vår värdegrund. Men om vi blickar framåt vill vi självklart göra ytterligare förbättringar och vi strävar hela tiden efter att bli bättre och bättre för att ha så nöjda kunder som möjligt.

Vi väljer att publicera listan med SAMTLIGA kommentarer som vi får i samband med enkäten. Såväl ris som ros anser vi ska finnas med för att det ska bli trovärdighet i redovisningen.
SE KOMMENTARER HÄR (PDF)

Att ha mycket nöjda kunder är en del i vår vision!